top of page

DUURZAAMHEID

Een betere wereld begint bij onszelf. Daarom spant MV zich in om zowel binnen de eigen organisatie als daarbuiten de thema’s Veiligheid, Gezondheid en Milieu naar een hoger niveau te tillen.

Wij gebruiken de CO₂-Prestatieladder om een beter inzicht te krijgen in CO₂-reductie en dagen opdrachtgevers en samenwerkingspartners uit om hier ook actief aan bij te dragen. Op dit moment is MV gecertificeerd op trede 3 van de CO₂-Prestatieladder.

 

Inzicht

Werken aan en op het spoor biedt mogelijkheden voor circulair materiaalgebruik, het vervangen van vervuilende en schadelijke materialen zoals kwartshoudende ballast en het duurzaam beheren van spoorbermen en aangrenzende natuur. Een klimaat-neutrale bedrijfsvoering is waar we naar streven. Daarvoor hebben wij ons eigen energieverbruik in scope 1 en 2 omgerekend naar CO₂-emissies. Sinds 2024 brengen wij ook scope 3 emissies in beeld, op basis van relevante product-marktcombinatie(s). Dit is het vertrekpunt voor het opstellen van ketenanalyse “inzet KROL voor ballastonderzoek”.

 

Reductie en Communicatie

In onze CO₂-emissie-inventaris brengen wij halfjaarlijks onze CO₂-reductie in beeld. Daarnaast rapporteren we over ons energiebeleid, onze reductiedoelstellingen, de voortgang hiervan en de te treffen maatregelen. Onze inspanningen op het gebied van CO₂-reductie zijn terug te vinden in de diverse documenten op deze pagina, maar ook op onze bedrijfspagina van SKAO (Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen).

 

Participatie

MV neemt actief deel aan initiatieven rond de reductie van CO₂ in de spoorbranche. Op dit moment zijn wij aangesloten bij Green Rail. Een totaal overzicht van onze sector- en keteninitiatieven is toegevoegd aan ons energiemanagementplan.

Groene energieturbines
bottom of page