top of page

OVER ONS BEDRIJF

Veiligheid voorop!

Alles wat wij doen, begint met het realiseren van een veilige werkomgeving in relatie tot spoor- en wegverkeer. Dat geldt zowel in de voorbereiding- als in de uitvoeringsfase van een project.

In de conditioneringsfase van een project verzorgt MV voor opdrachtgevers de benodigde plannen in het kader van Veiligheid, Gezondheid en Milieu en de vergunningsaanvraag 00055G-light voor conditioneringswerkzaamheden op ProRail-terreinen. In de uitvoeringsfase werken wij samen met een gecertificeerd werkplekbeveiligingsbedrijf.

Als organisatie zijn wij in denken en doen continu bezig met veiligheidsbewustzijn. Dit komt tot uiting in onze certificering voor de Safety Culture Ladder (voorheen Veiligheidsladder). Op dit moment hebben wij trede 3 van 5 in het laddersysteem bereikt, met de ambitie om door te groeien naar trede 4.

Openbare railinfra

Wij werken vaak samen met en/of in opdracht van een ander ingenieursbureau voor ProRail, dat in Nederland het netwerk van spoorverbindingen beheert en onderhoudt. Cruciaal voor reizigers- en goederenvervoer, maar ook voor bijvoorbeeld bedrijfsaansluitingen in haven- en industriegebieden! MV is daarnaast ook thuis in de railinfrastructuur voor stedelijk personenvervoer zoals tram- en metrosporen. Uiteraard beschikken wij over alle vereiste erkenningen en kwaliteitscertificeringen die van belang zijn in de spoorbranche, waaronder ISO 9001:2015 en VCA**.

Wij zijn hoofdzakelijk actief op het gebied van de voorbereiding van onderhoud en spoorvernieuwing, waarbij te denken valt aan (verkennend) bodem- en ballastonderzoek, schouwpadonderzoek, asbestinventarisaties en onderzoek naar de staat van civiele kunstwerken en obstakels.

ONZE DIENSTEN

Conditionering in de railinfra

ONDERGRONDSE INFRA

MV verricht het inmeten van allerhande ondergrondse kabels en leidingen, bijvoorbeeld door middel van georadaronderzoek of het graven van proefsleuven. Hiertoe maken we gebruik van GPS, GPR en de, in eigen beheer ontwikkelde, LIDAR (laser) voor het inmeten van dwarsprofielen en het monitoren van mechanische ballastvernieuwingsprocessen.

BALLASTONDERZOEK

Ballastonderzoek is ons meest uitgevraagde type dienstverlening en hetgeen waar we, na jaren van ervaring, met recht expert in worden genoemd. Veel van onze opdrachtgevers weten herhaaldelijk de weg naar MV te vinden als het aankomt op advisering inzake de status en hergebruiksmogelijkheden van spoorballast. Onze kennis houden we up-to-date door middel van in- en externe audits en leertrajecten, het volgen van scholing en deelname aan sectorinitiatieven waaronder diverse NEN-(sub)commissies. Indien nodig, worden werkzaamheden in het veld begeleid door vakspecialisten op het gebied van asbest of OO (ontplofbare oorlogsresten).

BODEMONDERZOEK

MV is erkend als bodemintermediair met betrekking tot de volgende milieukundige werkzaamheden:

BRL SIKB 1000 Monsterneming voor partijkeuringen, specifiek:

  • Protocol 1001 monsterneming voor partijkeuringen grond en baggerspecie

  • Protocol 1002 monsterneming voor partijkeuringen niet-vormgegeven bouwstoffen

 

BRL SIKB 2000 Veldwerk bij milieuhygiënisch bodemonderzoek, specifiek:

  • Protocol 2001 plaatsen van handboringen en peilbuizen, maken van boorbeschrijvingen, nemen van grondmonsters en waterpassen

  • Protocol 2002 het nemen van grondwatermonsters

  • Protocol 2003 veldwerk bij milieuhygiënisch waterbodemonderzoek

  • Protocol 2018 maaiveldinspectie en monsterneming van asbest in bodem

 

Behalve milieukundige werkzaamheden, is MV ook actief in de civiel- en geotechniek. In ons eigen wegenbouwkundig laboratorium verrichten wij diverse RAW-proeven, worden niet-vormgegeven bouwstoffen gebroken/gemalen (cryogeen) en worden zeefkrommes bepaald. Daarnaast stellen wij boorbeschrijvingen op, op basis van onze expertise in mechanisch boren.

BRL SIKB 2100 Mechanisch boren, specifiek:

  • Protocol 2101 Mechanisch boren, categorie A: mechanische boringen zonder waterdruk

bottom of page