Untitled   logo   iso_cert    

Slide background

CO2 beleidsdoelstellingen

In 2010 heeft MV ingenieursbureau B.V. als één van de eerste bedrijven in de branche de stap gezet in het certificeringsproces tot het behalen van het certificaat CO2 prestatieladder niveau 3. Het eveneens in 2010 door MV Ingenieursbureau georganiseerde seminar betreffende de dialoog tussen opdrachtgevers en opdrachtnemers over vrijkomende ballast vanuit spoorvernieuwingsprojecten, het opnieuw toe passen van deze ballast als product in projecten nabij de locatie van vrijkomen om op deze manier CO2-uitstoot te verminderen en hiermee kosten en rij-bewegingen te reduceren, is aanleiding geweest voor MV ingenieursbureau om over te gaan tot het certificeringsproces.

 

Dit gegeven geeft de betrokkenheid van MV ingenieursbureau aan bij het item CO2 en de reductie van CO2 uitstoot. De CO2-footprint van de kantoororganisatie in Hippolytushoef is gering te noemen. Het grootste aandeel van de organisatie in de CO2-footprint bestaat uit de uitstoot van de bedrijfsbussen, gecreëerd door de relatief grote afstanden tussen de vestigingen in Noord-Holland en projectlocaties door het hele land. Als een landelijk opererende organisatie is het niet mogelijk invloed uit te oefenen op waar de projectlocaties zich bevinden. Wel kan er als organisatie invloed worden uitgeoefend op de wijze waarop personeel en materiaal naar projectlocaties wordt vervoerd. Zo worden onder anderen keuzes gemaakt in het ‘gezamenlijk’ rijden (carpoolen) om op deze manier uitstoot te verminderen. Daarnaast wordt voor projectlocaties welke zich relatief ver van de vestiging bevinden, de afweging gemaakt om in de directe nabijheid van de projectlocatie een verblijf te huren om te kunnen overnachten, waardoor het maken van onwenselijke extra reiskilometers zoveel mogelijk wordt gereduceerd.

 

Mede door de ‘crisis periode’ vanaf het najaar 2013 en de inherente afname aan opdrachten, de afname van personeelsleden en de keuze te schrappen in certificeringkosten, is de beleidskeuze gemaakt het CO2-certificaat niet te verlengen. De bedrijfsvoering en het oog op de reductie van CO2 is echter nooit veranderd. In 2016 na het ‘aantrekken’ van de markt sinds medio 2015, is het bijhouden van gegevens betreffende CO2 uitstoot ook weer opgepakt en heeft dit geleid tot het her-certificeren CO2 bewust certificaat trede 3 in 2017.

 

In mei 2017 is MV ingenieursbureau B.V. door ProRail benaderd deel te nemen in de geïnitieerde werkgroep ‘ballaststromen CO2 neutraal in 2030’. Met het oog op verduurzaming en de doelstelling van ProRail om in het jaar 2030 CO2 neutraal te zijn met betrekking tot het hergebruik van ballast (afvalstoffen), is vanuit ProRail de dialoog aangegaan met verschillende bedrijven uit de keten welke betrokken zijn bij het proces van spoorvernieuwing.

 

Ballast materiaal is de grootste afvalstroom van ProRail met een volume van meer dan 300.000 ton per jaar. Hiermee staat ballast in de top 3 systemen met de grootste CO2 voetafdruk. Door tijdig in te spelen op de meest recente ontwikkelingen in wet- en regelgeving, op het gebied van technische inzichten en door gebruik te maken van de in de branche aanwezige kennis, wordt vanuit ProRail hergebruik en recycling van ballast gestimuleerd en mogelijk gemaakt.

 

Het creëren van regelgeving binnen een organisatie als zijnde ProRail neemt een aanzienlijke tijdsspanne in beslag. Lopende dit proces heeft MV ingenieursbureau B.V. het initiatief genomen om op projectbasis, opdrachtgevers in een separate adviesnota te adviseren aangaande mogelijk hergebruik van ballast ten einde te komen tot een substantiële CO2 besparing op korte termijn.

 

Het ambitieuze streven vanuit ProRail om in het jaar 2030 CO2 neutraal te zijn met betrekking tot het hergebruik van ballast, is voor MV Ingenieursbureau B.V. aanleiding geweest om zelf ook de ambitie uit te spreken om de kantoororganisatie in 2023 CO2 neutraal te laten functioneren. Daarnaast is de ambitie uitgesproken om in 2030 compleet CO2 neutraal te ondernemen.

Contact details

MV Ingenieursbureau B.V.

Molenveld 4d

1777 HP Hippolytushoef

Arlandaweg 92

1043 EX Amsterdam

 

T: 0227 – 712 410

E: info@mvingenieursbureau.nl

Contact opnemen

Onze partners zijn onder andere: