Untitled   logo   iso_cert    

Slide background

CO2-beleid van MV Ingenieursbureau B.V.

Als één van de eerste railinfra-bedrijven, heeft MV Ingenieursbureau B.V. in 2010 de eerste stappen gezet naar een duurzame bedrijfsorganisatie. In het indertijd door ons georganiseerde seminar ontstond tussen opdrachtgevers en opdrachtnemers in de spoorbranche een dialoog over het verkleinen van de CO2-footprint door het hergebruik van vrijkomende ballast uit spoorvernieuwingsprojecten.

 

Een dialoog die nu, meer dan 10 jaar later, nog altijd actueel is!

 

Ballastmateriaal is met een volume van < 300.000 ton per jaar nog altijd de grootste afvalstroom van ProRail en staat steevast in de top drie van systemen met de grootste CO2-footprint. Hergebruik van ballast wordt door ProRail dan ook volop mogelijk gemaakt en gestimuleerd, onder andere door toenemende duurzaamheidseisen en het gebruikmaken van aanwezige kennis en (technische) ontwikkelingen in de branche.

 

Het gericht nadenken over hergebruik van onder meer ballastmateriaal, en daarmee samenhangende thema’s als CO2-reductie in transport en het bijdragen aan Arbo-veiligheid (denk bijvoorbeeld aan vrijkomend kwartsstof tijdens ballastverwerking), hebben ons geïnspireerd tot deelname aan de CO2-Prestatieladder (SKAO). Met een korte tussenpauze ten gevolge van de economische crisis in 2013, is MV Ingenieursbureau B.V. sinds 2017 opnieuw gecertificeerd conform de CO2-Prestatieladder. Wij handhaven daarbij de laddertrede 3: dit is voor een kleine organisatie als de onze voldoende realistisch en ambitieus.

 

Het handhaven van laddertrede 3, betekent echter niet dat wij als MV Ingenieursbureau B.V. op onze lauweren rusten, integendeel!

 

In navolging van de doelstelling van ProRail om in 2030 CO2-neutraal te opereren voor wat betreft de omgang met ballastmateriaal, heeft MV Ingenieursbureau B.V. zichzelf ten doel gesteld om de volledige eigen kantoororganisatie in 2023 CO2-neutraal te maken en om in 2030 volledig CO2- neutraal te ondernemen. Daartoe (her)evalueren wij onze eigen bedrijfsprocessen, nemen we deel aan sector- en keteninitiatieven en adviseren we opdrachtgevers en partnerorganisaties actief over mogelijke CO2-reductiemogelijkheden tijdens projecten in de railinfra-branche.

 

Benieuwd wat wij precies doen om te werken aan het verkleinen van de CO2-footprint? Jaarlijks publiceren wij onze voortgang en emissie-inventaris op de website.

Contact details

Hoofdkantoor:

MV Ingenieursbureau B.V.
Westhavengebouw
Corsicaweg 10
1044 AB  Amsterdam

Dependance:

MV Ingenieursbureau B.V.
Oude Trekweg 50
8861 KT  Harlingen

 

T: 06-20138346
E: info@mvingenieursbureau.nl
BTW: NL813600248B01

Contact opnemen

Onze partners zijn onder andere: