top of page

CERTIFICERING

MV draagt kwaliteit hoog in het vaandel en laat zich daarom door een onafhankelijke partij certificeren in de diverse elementen van onze dienstverlening, waaronder: kwaliteitsmanagement, veiligheidsbewustzijn en de uitvoering van milieukundige en geotechnische onderzoeken. MV is in bezit van de onderstaande certificeringen:

Gecertificeerd ISO 9001 - Kleur_edited_e

NEN EN ISO 9001 2015

De ISO 9001 is de meest bekende norm op het gebied van kwaliteitsmanagementsystemen en een maatstaf voor transparantie en betrouwbaarheid in de markt. De NEN-EN-ISO 9001:2015 certificering van MV helpt onze organisatie te borgen dat processen voldoen aan de behoeften, eisen, wensen en specificaties van klanten en overige stakeholders.

Gecertificeerd VCA2 - Kleur_edited_edited.jpg

VCA**

Met ons VCA**-bedrijfscertificaat tonen wij aan dat bij MV wordt gewerkt volgens de geldende richtlijnen voor een veilige, gezonde en milieuvriendelijke werkomgeving.

Al onze operationele (veld)medewerkers beschikken daarnaast over een VCA-diploma op ten minste basisniveau. Al onze leidinggevenden zijn in bezit van een VCA-VOL diploma.

sikb_edited_edited.png

SIKB CERTIFICATEN

Aan de specifieke bodemwerkzaamheden die MV verricht worden wettelijke eisen gesteld, waaronder erkenning voor de uitvoering ervan. Onze geldende bedrijfs- en persoonserkenningen garanderen onze deskundigheid en integriteit, en zijn terug te vinden in het overzicht van erkende bodemintermediairs op de website van Bodem+ ( https://www.bodemplus.nl/aanvragen/erkenningen/zoekmenu/ ).

co2 prest_edited_edited_edited.png

CO2 PRESTATIELADDER

Door middel van onze certificering op trede 3 van de CO2 Bewust Prestatieladder, nemen we bij MV onze verantwoordelijkheid om bij te dragen aan de klimaatdoelstellingen uit het Klimaatakkoord van Parijs. Lees meer hierover op onze pagina duurzaamheid.

safetyculture.png

SAFETY CULTURE LADDER (SCL)

MV onderschrijft, in navolging van ProRail, de doelstelling van de Governance Code Veiligheid in de Bouw (GCVB) om de veiligheid in de gehele keten te verhogen. Daarom zijn we gecertificeerd conform de SCL-Original trede 3, waarmee we het veiligheidsbewustzijn en de veiligheidscultuur van onze organisatie meten.

bottom of page