Untitled   logo   iso_cert    

Slide background

MV-BIM B.V. nieuw bedrijf binnen de Holding

Building Information Modeling (BIM) is intelligent 3D model dat als onderbouwing dient voor architectuur, engineering en ontwerp. De BIM methodiek draagt bij aan kostenbeheersing en efficiency van de bouw en het ontwerp. Door huidige ontwikkelingen van de scan technologie begint BIM meer en meer toepassingen te krijgen in de bouw, engineering en het ontwerp proces.

 

Met oog op een groeiende markt kwam de oprichter van MV Ingenieursbureau, Rob Dirven, met het idee voor een nieuwe onderneming, namelijk MV BIM. De diensten van MV BIM zullen gaan bestaan uit het 3D inscannen van de te onderzoeken gebied en de data verwerken tot een gedetailleerd 3D BIM model inclusief positionering middels coördinaten.

 

Rob Dirven zal als ervaren ondernemer plaats nemen in de directie van MV BIM. De dagelijkse leiding van de organisatie zal worden vervuld door het andere directielid, Wybren van Furth. Wybren heeft tijdens zijn master ‘Physics of Energy and Sustainability’ verscheidende functies binnen MV Ingenieursbureau. Met name de rol van adviseur en auteur van milieukundige, civieltechnische en voornamelijk geotechnische onderzoeken.

 

Erik Wybren van Furth

Contact details

Hoofdkantoor:

MV Ingenieursbureau B.V.
Westhavengebouw
Corsicaweg 10
1044 AB  Amsterdam

Dependance:

MV Ingenieursbureau B.V.
Oude Trekweg 50
8861 KT  Harlingen

 

T: 06-20138346
E: info@mvingenieursbureau.nl
BTW: NL813600248B01

Contact opnemen

Onze partners zijn onder andere: