Untitled   logo   iso_cert    

Slide background

MV ingenieursbureau B.V. realiseert de geformuleerde

ambitie in CO2-reductie

In 2015 heeft de directie van MV ingenieursbureau B.V. de ambitie uitgesproken om te komen tot een CO2-reductie van 10 % voor het jaar 2016, voor wat betreft alle interne processen in relatie tot de omzet.

2015 2016 Trend
Emissie index CO2 100 % 107,5 % + 7,5 %
Omzet 100 % 120,5 % + 20,5%

 

Trend:

De toename CO2 footprint vertoont een beeld dat deze 13% achter blijft in groei ten opzichte van de gerealiseerde omzet. De ambitieuze doelstelling van 10 % reductie is in 2016 derhalve gehaald.

De doestelling is gehaald door o.a. de volgende maatregelen:

  1. aanpassen lichtsystemen in de werkplaats en kantoor
  2. reductie in brandstofverbruik woon- werkverkeer o.a. door middel van klusteren activiteiten (planning)
  3. projectmatige hotelovernachtingen teruggebracht door middel van huren complete woningen voor uitvoerende ploegen
  4. bij aanschaf nieuwe bedrijfsvoertuigen heeft CO2 uitstoot een essentieel onderdeel uitgemaakt van de aankoop beslissingen.

Toekomst:

De directie van MV ingenieursbureau B.V. heeft de intentie uitgesproken dat de kantoororganisatie in 2023 geheel CO2 neutraal dient te zijn en voor de algehele bedrijfsvoering in 2030.

Om dit te realiseren worden momenteel de volgende stappen geïmplementeerd :

  1. in de periode heden – 2020 gefaseerd het stroomverbruik van de kantoororganisatie CO2 neutraal te maken door middel van het plaatsen van zonnepanelen op het bedrijfspand.
  2. In de periode 2021 t/m 2023 de hoeveelheid zonnepanelen uitbreiden en de klimaatbeheersing aanpassen zodat de hele kantoororganisatie CO2 neutraal wordt.

In de begroting voor de jaren 2018 t/m 2023 zullen hier financiële middelen voor worden gereserveerd.

Contact details

Hoofdkantoor:

MV Ingenieursbureau B.V.
Westhavengebouw
Corsicaweg 10
1044 AB  Amsterdam

Dependance:

MV Ingenieursbureau B.V.
Oude Trekweg 50
8861 KT  Harlingen

 

T: 06-20138346
E: info@mvingenieursbureau.nl
BTW: NL813600248B01

Contact opnemen

Onze partners zijn onder andere: