Untitled   logo   iso_cert    

Slide background

MV Ingenieursbureau participeert in werkgroep ProRail:

ballaststromen CO2 neutraal in 2030

In de zomer van 2017 is MV Ingenieursbureau op uitnodiging van de ProRail afdeling ‘Leefomgeving, Juridische zaken en Vastgoed’ gevraagd te participeren in de workshop spoorwegballast. Met het oog op verduurzaming en de doelstelling van ProRail om in het jaar 2030 CO2 neutraal te zijn met betrekking tot het hergebruik van ballast (afvalstoffen), is vanuit ProRail de dialoog aangegaan met verschillende bedrijven uit de keten welke betrokken zijn bij het proces van spoorvernieuwing.

 

Ballast materiaal is de grootste afvalstroom van ProRail met een volume van meer dan 300.000 ton per jaar. Hiermee staat ballast in de top 3 systemen met de grootste CO2 voetafdruk. Door tijdig in te spelen op de meest recente ontwikkelingen in wet- en regelgeving, op het gebied van technische inzichten en door gebruik te maken van de in de branche aanwezige kennis, wordt vanuit ProRail hergebruik en recycling van ballast gestimuleerd en mogelijk gemaakt.

 

Het ambitieuze streven vanuit ProRail om in het jaar 2030 CO2 neutraal te zijn met betrekking tot het hergebruik van ballast, is voor MV Ingenieursbureau aanleiding geweest om zelf ook de ambitie uit te spreken om de kantoororganisatie in 2023 CO2 neutraal te laten functioneren. Daarnaast is de ambitie uitgesproken om in 2030 compleet CO2 neutraal te ondernemen. Om deze ambitie realiseren, is het certificeringstraject tot her certificatie van de ‘CO2-Prestatieladder’ in het najaar van 2017 ingezet.

 

pro rail

Contact details

Hoofdkantoor:

MV Ingenieursbureau B.V.
Westhavengebouw
Corsicaweg 10
1044 AB  Amsterdam

Dependance:

MV Ingenieursbureau B.V.
Oude Trekweg 50
8861 KT  Harlingen

 

T: 06-20138346
E: info@mvingenieursbureau.nl
BTW: NL813600248B01

Contact opnemen

Onze partners zijn onder andere: